Začenja se SLOVENSKA TENIŠKA TURNEJA 2024!

Tenis Slovenija v sodelovanju s partnerskimi klubi in občinami letos organizira kar 24 turnirjev serije WTT. Turnirji, ki bodo potekali po poteh Slovenskih železnic, se bodo spomladi začeli v Slovenski Istri, zaključili pa jeseni v Ljubljani z velikim turnirjem WTA Zavarovalnica Sava.

Projekt je trajnostno naravnan, zato bodo Slovenske železnice v času turneje vsem tekmovalcem omogočile brezplačen prevoz med turnirji. 

Dogodek podpira Slovenska turistična organizacija.

V skladu s strategijo razvoja slovenskih teniških tekmovalcev je Tenis Slovenija med ostalimi stebri razvoja vrhunskega tekmovalnega tenisa v letu 2021 pričela s projektom povečevanja števila teniških turnirjev širom Slovenije in višanja nagradnih skladov. Serija profesionalnih turnirjev bo potekala po glavnih poteh proge slovenskih železnic. Začela se bo spomladi v slovenski Istri in se nato dvotirno premikala po celi Sloveniji ter zaključila na severovzhodu Slovenije. Zaključek celotnega projekta pa bo jeseni v Ljubljani na profesionalnih turnirjih WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana in nekoč ATP Challenger Ljubljana. Podpornik Tenis Slovenije Slovenske železnice, bo v okviru sodelovanja pri projektu omogočil tekmovalcem brezplačen prevoz med mesti, kjer to ne bo mogoče, pa se bo prevoz tekmovalcev organiziral z medkrajevnimi avtobusi. Na ta način se bodo domačim predvsem pa tujim tekmovalcem stroški prevoza minimizirali. Ob prihodu v Slovenijo se bodo tekmovalci pripeljali do enega izmed mest iz seznama turnirjev, od koder se bodo po zaključku turnirja lahko brezplačno peljali do naslednjega prizorišča. “Navedeno bo močno vzpodbudilo zanimanje, prihod, predvsem pa izdatno podaljšalo bivanje tekmovalcev ter njihovih spremljevalcev iz vseh koncev sveta. Opisani način bo omogočal enostavno, racionalno in brezplačno pot med kraji s profesionalnimi teniškimi turnirji. Gre za trajnostno naravnan projekt, ki je že vzbudil naklonjenost mnogih, saj je kot tak usmerjen v zeleno prihodnost in ponuja možnosti za številne družbeno-kulturne, športne, okoljske in turistične učinke. Projekt bo prav tako vzpodbudil dodatne finančne tokove, povezane z nastanitvami in potrošnjo aktivnih ter neaktivnih udeležencev, kakor tudi z začasnimi delovnimi mesti v času priprave in izvedbe turnirjev, dodatnim gostinskim in turističnim povpraševanjem in davčnimi prihodki.  Poslovno – finančni model izvedbe profesionalnih teniških turnirjev je zastavljen na način, da Tenis Slovenija skupaj z STO sofinancira 75 % vseh odhodkov za izvedbo profesionalnega turnirja, preostalih 25 % pa občina. Izvajalec dogodka je lokalni klub, ki zagotovi potrebno športno infrastrukturo, tu mislim na igrišča s pripadajočimi prostori in nepogrešljivi strokovni kader za izvedbo, “ je o inovativnem projektu dejal direktor TS Gregor Krušič.