Z WTN v smeri razvoja in dolgoročne strategije

Tenis Slovenija stremi v smeri razvoja in dolgoročne strategije ter hkrati omogoča boljše in lažje delovanje, kar nas uvršča na vodilen položaj na področju digitalizacije.

Verjamemo, da je prihodnost tenisa uporaba sistema ITF World Tennis Number (WTN), katera nam je s strani Mednarodne teniške zveze ITF na voljo za potrebe izvedbe nacionalnih teniških turnirjev (tournament management system) in WTN jakostne lestvice TS.

Sistem WTN je ITF s pomočjo najboljših strokovnjakov na različnih področjih razvijala zadnjih 15 let in sedaj so nam ga zaupali za javno uporabo. Slednje si štejemo v veliko čast, saj smo s tem dobili dovoljenje za uporabo v skupini izbrancev kot sta Ameriška USTA  in Angleška teniška zveza LTA. V pisarni TS sistem WTN testiramo in nadgrajujemo že od leta 2020, od kar smo ga v celoti prilagodili pogojem za nemoteno delovanje in za potrebe uporabe izobrazili sodnike, člane Tenis Slovenije.

Kaj je WTN?

ITF World Tennis Number zagotavlja enotno globalno teniško oceno (rating) za igralce vseh starosti, spolov in sposobnosti ter odraža njihovo trenutno raven igralnih sposobnosti. V projekt je pri ITF prijavljenih 182 nacionalnih zvez, ki delijo podatke o svojih nacionalnih tekmah. WTN je ocena jakosti igralca, na podlagi katere lahko igralce razvrstimo v jakostno lestvico TS. Začetniki pričnejo z jakostno oceno 40, profesionalni igralci pa so bližje oceni 1. Za še lažje razumevanje predlagamo ogled WTN predstavitvenega videa.

Način izračuna ITF WTN jakosti igralca:

Algoritem za izračun igralčevega WTN-ja uporablja podatke o rezultatu tekem, ki jih zagotovi vsaka nacionalna teniška zveza, članica ITF. Pri izračunu ocene igralca se uporabljajo vsi rezultati od leta 2016. Več kot je rezultatov, natančnejša je ocena. Pred vsako tekmo algoritem uporabi oceno obeh igralcev, na podlagi katere predvidi končni rezultat. Igralčev WTN se nato spreminja glede na primerjavo med projekcijo in dejanskim rezultatom tekme. Zadnji rezultati imajo večjo težo kot pretekli, saj ima časovno oddaljenejši rezultat v izračunu igralčeve ocene vse manjšo težo. Rezultati tekem se analizirajo na ravni dobljenih nizov (setov); algoritem upošteva vsak posamezni niz kot svoj rezultat.

Razlogov za zamenjavo in prevzem novega sistema ITF WTN je mnogo, dovolite pa, da vam naštejemo zgolj najpomembnejše:  

1.    Jakostna lestvica WTN ne temelji na podlagi uvrstitve igralca na posameznem turnirju, temveč izključno doseženim rezultatom proti vsakemu nasprotniku, na katerem koli uradnem tekmovanju na svetu. To pomeni, da lahko igralec izboljšuje svoj rating na vseh uradnih nacionalnih in mednarodnih turnirjih, ligaških ali ekipnih evropskih ter svetovnih prvenstvih (DC, BJK), ne glede v kateri kategoriji nastopa. Pri tem je pomembno dejstvo, da šteje kvaliteta nasprotnika in ne kvantiteta – število odigranih tekem. Ker WTN beleži vsako uradno tekmo, lahko na ta način določa oceno kvalitete igralca v realnem času, saj ITF podatke obdela vsako sredo v letu. Zato z ITF soglašamo, da je takšna jakostna lestvica bolj »pravična«, saj sedanja beleži zgolj uvrstitve na nacionalnih turnirjih in ligaških tekmovanjih v izključno izbrani kategoriji. Na ta način želi ITF preprečiti omejevanje, z nastopanjem v katerikoli kategoriji proti enakovrednemu nasprotniku pa omogočiti hitrejše napredovanje.

2.    ITF WTN je naravnan razvojno, saj na podlagi algoritma ITF izračuna tekmovalčevo preverjeno uvrstitev že po petih odigranih tekmah. Igralec tako za realno uvrstitev na jakostni lestvici ne potrebuje nastopiti na številnih turnirjih (racionalizacija) in lahko svojo kvaliteto ter rast na lestvici dokazuje vsak teden.

3.    Na ITW WTN jakostni lestvici TS so v vsaki izmed kategorij avtomatično uvrščeni vsi slovenski tekmovalci, ki so člani slovenskega teniškega kluba. Veliko je namreč igralcev (npr. študentje v ZDA), ki nastopajo večinoma ali izključno v tujini in jih na dosedanji jakostni lestvici ni. Na ta način bodo odpravljene anomalije obstoječe jakostne lestvice TS, predvsem v članski kategoriji, ki pa se začenjajo že v kategoriji do 14 let.

4.    ITF WTN je deloma že, v 2023 in 2024 pa bo postala jakostna lestvica TE, ITFjr in ITF WTT. Prav tako jo prevzemajo tudi ameriške univerze.

5.    S prevzemom ITF WTN jakostne lestvice se bo ažurnost jakostne lestvice spremenila namesto šestkrat letno vsako sredo v letu. S tem se bomo tudi na tem področju prilagodili običajnemu sistem, ki ga imajo vse priznane organizacije kot so ATP, WTA in ITF.

6.    S sistemom ITF WTN bodo tekmovalci lahko nadaljevali z on-line plačevanjem prijavnin, pisarna TS pa bo še naprej opravljala administrativne obveznosti za organizatorje turnirjev (plačevanje sodnikov, nagradnih skladov …).

7.    Odločitev za ITF WTN bo za TS neprimerno ugodnejša, s čemer bo narejena znatna racionalizacija stroškov.

8.    Morebitna sprememba kluba tekmovalca bo na jakostni lestvici vidna takoj po zaključku prestopno – registracijskega roka in ne šele 1. februarja naslednje leto.

9.    Trenutni sistem tekmovalce 1. novembra tekočega leta umesti v višjo kategorijo in tako 12 letniki že igrajo v kategoriji do 14 let. S spremembo sistema bo tekmovalna sezona trajala od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta, tako kot pri ITF, ATP, WTA.

10.                  V pripravi sta tudi nova pravilnika, ki natančno odločata delovanje ter pravila.

 

Glavni oviri, ki jih vidimo v zamenjavi obstoječega sistema, sta zavestna odločitev deležnikov in sprejetje novega načina izračunavanja jakosti. Potrebno se je zavedati, da nekateri igralci ne bodo beležili iste uvrstitve kot na obstoječi jakostni lestvici. Do razlik prihaja izključno iz naslova drugačnega sistema izračunavanja jakosti tekmovalca. Primerjavo uvrstitev tekmovalcev na obeh jakostnih lestvic, ki je bila izvedena na dan 21. decembra 2022, si lahko ogledate v prilogi št. 1. Določene izstopajoče primere, kjer se nahajajo vprašanja oziroma dileme glede uvrstitve na lestvici, smo naslovili na ITF od katerih čakamo obrazložitev, katerega vam nemudoma ob prejemu posredujemo. Predvsem pri mlajših kategorijah je nekaj odprtih in nelogičnih zadev.

Druga ovira je formula za izračun ITF WTN jakosti tekmovalca, ki je od ITF seveda ne moremo pričakovati, saj gre za poslovno skrivnost. Pri tem smo mnenja, da glede na kredibilnost institucije lahko zaupamo Mednarodni krovni organizaciji ITF. Izvršni direktor razvoja pri ITF, g. Luca Santilli redno izpostavlja, da je gonja staršev, trenerjev in tekmovalcev za točkami popolnoma napačna in za napredek škodljiva. Pomemben je napredek tekmovalca in ne zgolj pridobivanje točk. Zato je ideologija WTN-ja, da se deležniki ukvarjajo na katerih kakovostno primerljivih turnirjih bo igralec tekmoval in tako kvalitativno napredoval in ne več kateri turnir je slabši, da bo tekmovalec pridobil čim več točk. WTN spodbuja kvaliteto in ne več tekanje za točkami, ki hromi razvoj tekmovalca.