Povečanje proračuna mladinskih reprezentanc in program sofinanciranja tekmovalcev v članski kategoriji

Vodstvo Tenis Slovenije je sprejelo pozitivno odločitev, da bo za program mladinskih reprezentanc v letu 2024 namenilo 210 tisoč evrov. To je v primerjavi z letom prej skoraj 25 % povišanje sredstev namenjenih mladim teniškim igralcem in igralkam. Prav tako bodo imeli članski tekmovalci odlične pogoje za nabiranje točk za WTA in ATP jakostno lestvico, nadaljuje pa se tudi program sofinanciranja vrhunskih tekmovalcev v članski kategoriji.

 

Vse podrobnosti najdete v priponkah:

 

Program mladinskih reprezentanc
V zadnjih letih se soočamo z zaostrovanjem gospodarske situacije, kar predstavlja izziv za igralce in njihove starše pri kritju stroškov, povezanih s teniškim udejstvovanjem. Ta trend negativno vpliva na teniško bazo igralcev z tekmovalnimi ambicijami. Zato smo se odločili okrepiti podporo na tem področju, tako s strani Tenis Slovenije kot tudi teniških klubov, ki razpolagajo z infrastrukturnimi in finančnimi zmogljivostmi za razvoj vrhunskih teniških tekmovalcev. Naša prioriteta je krepiti pomoč vsem vrhunskim tekmovalcem.

V letu 2023 je proračun Programa mladinskih reprezentanc, ki ga upravlja strokovni svet Tenis Slovenije, znašal 170 tisoč evrov. Sredstva programa so bila večinoma namenjena ožjemu krogu najboljših igralcev v vsaki kategoriji, predvsem tistim, ki so dosegli uspehe na mednarodnem nivoju. Povečanje proračuna v letu 2024 pomeni, da bomo lahko krog mladinskih reprezentantov, ki bodo deležni podpore razširili. Če smo pri Tenis Sloveniji v letu 2023 sofinancirali program 22 reprezentantom bo ta številka v letu 2024 precej večja, ob tem pa se bo povečal tudi znesek sofinanciranja za najboljše slovenske mladinske reprezentante.

Nadaljevali bomo s krepitvijo večdnevnih reprezentančnih priprav, skupnih enodnevnih reprezentančnih treningov ter skupnih odhodov na mednarodna tekmovanja. Glavni cilj ostaja povečanje števila igralcev, ki osvajajo točke na mednarodnih tekmovanjih, ter njihovo zadržanje v teniškem svetu do članskih kategorij. Poleg tega bomo pri Tenis Sloveniji investirali v organizacijo večjega števila turnirjev na domačih tleh. V letu 2024 bo tako skupaj s klubi izvedenih 11 TE in 9 ITFjr mednarodnih mladinskih turnirjev ter okoli 25 profesionalnih članskih teniških turnirjev, kar pomeni povečanje za 100%. Cilj projekta je popularizacija tenisa, kakor zmanjšanje finančnega bremena tekmovalcev, omogočanje večjega števila nastopov, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo motivacijo, samozavest ter pospešilo celostni razvoj. S tem želimo ustvariti okolje, ki bo spodbujaloujalo hitrejši napredek mladih teniških talentov in dvig kakovosti tenisa v Sloveniji, s čemer sledimo zastavljenim prioritetam našega dela.

Tekmovalci v članski kategoriji
S številom profesionalnih teniških turnirjev z nagradnim skladom od $15.000 do $125.000 na domačih tleh se na Tenis Sloveniji postavljamo ob bok najbolj razvitim teniškim zvezam, ki tako svojim tekmovalcem omogočamo lažji in hitrejši preboj na WTA in ATP jakostni lestvici. Ta ambiciozen korak bo nedvomno okrepil konkurenčnost sloven skih teniških igralcev in igralk ter prispeval k prepoznavnosti.

Na Tenis Sloveniji se posvečamo tudi nadaljnjemu nagrajevanju reprezentantov za sodelovanje v ženski in moški članski reprezentanci. Z izjemnim delom selektorjev in znatnim povišanjem honorarjev so se odpovedi tekmovalcev v celoti odpravile, kar kaže na pozitiven premik v razmerah in motivaciji članskih reprezentantov. Vsak reprezentančni nastop v vseh kategorijah ostaja zelo pomemben, pri čemer so morebitne odpovedi priprav ali reprezentančnega srečanja s strani vodstva natančno analizirane. V skladu z zavezami k podpori najboljšim teniškim tekmovalcem v članski kategoriji, bomo še naprej izvajali neposredno sofinanciranje njihovega programa. Program sofinanciranja tekmovalcev v članski kategoriji bo osredotočen na izključno slednje in ne več tudi na mladinske tekmovalce, ki bodo sredstva prejemali iz proračuna Programa mladinskih reprezentanc. Člani bodo ob izpolnjevanju kriterijev deležni pogojev za izvajanje trenažnih procesov, kot so brezplačne teniške žoge, uporabo teniških igrišč v dvorani, fizioterapevtske storitve, prostor za kondicijsko pripravo, specialne meritve, premium zavarovanje ter brezplačno svetovanje in usmerjanje s strani ortopeda v primeru poškodbe.

Jasna prioriteta Tenis Slovenije je zagotoviti vse večjo podporo vrhunskemu tekmovalnemu tenisu. Vodstvo bo sredstva povečevalo, vendar pod pogojem, da si bodo enako prizadevali tudi teniški klubi. Ti klubi so ključni nosilci strokovne izvedbe trenažnih procesov ter odgovorni za ustvarjanje vrhunskih teniških tekmovalcev. Le s takim sodelovanjem lahko pričakujemo vzpon vrhunskih rezultatov v Sloveniji in s tem tudi povečanje števila uvrščenih tekmovalcev na WTA in ATP lestvicah. Ta povezanost med Tenis Slovenijo in klubi bo omogočila učinkovitejše usmerjanje sredstev in višje standarde v treningu ter razvoju mladih teniških talentov. Skupna prizadevanja bodo tako krepila teniško skupnost in dvigovala kakovost slovenskega tenisa na mednarodni ravni.