Vabilo in dnevni red volilne skupščine Teniške zveze Slovenije (TZS)

Spoštovani zakoniti zastopniki in pooblaščenci teniških klubov, članov TZS, predsednik Upravnega odbora TZS, Andrej Slapar, na podlagi 19. člena Statuta TZS in 2. člena Poslovnika o delu Skupščine TZS, pošilja naslovnikom vabilo in predlagani dnevni red volilne skupščine, ki bo v sredo, 22. junija 2022, ob 10.00 uri, v Kristalni palači v BTC-ju, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.

.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritveni pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda volilne skupščinske seje TZS
3. Izvolitev delovnih teles volilne skupščine
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje skupščine TZS z dne 25. november 2021
6. Poročilo o delovanju TZS za leto 2021 s strani Predsednika, Direktorja TZS ter ostalih organov TZS
7. Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l. 2021 in potrditev bilance uspeha ter izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l. 2021
8. Razprava in sprejem poročil
9. Razrešitev Predsednika in organov TZS
10. Volitve novega Predsednika in organov TZS
11. Razno

Predlagani Predsednik delovnega predsedstva je dr. Bruno Nikolič. Gradivo in preostale pripadajoče dokumente vam pravočasno pošljemo. Vlogo za kandidaturo za predsednika Teniške zveze Slovenije, ki vključuje program, lahko oddate na naslov info@tenis-slovenija.si ali Tenis Slovenija Ameriška 8, 1000 Ljubljana, in sicer do 6. junija 2022.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da nam pošljete vaše predloge, mnenja, sugestije, videnja … na info@tenis-slovenija.si, kar bomo na volilni skupščini obravnavali pod točko razno.

S spoštovanjem,

Andrej Slapar,
predsednik Teniške zveze Slovenije