Razpisana tečaja za strokovno izobraževanje trenerjev (kategorija A in C)

Teniška zveza Slovenije bo jeseni razpisala tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti – športno treniranje – tenis – strokovni delavec 3 (trener tenisa A) – najvišji naziv. Tečaj bo potekal v Mariboru, ŽTK Maribor, Popovičeva 8, Maribor

Temeljni cilji so usposobiti strokovne delavce na področju tenisa za pedagoško delo s posamezniki in skupinami vrhunskih igralcev-k z najvišjimi tekmovalnimi cilji; delo z vrhunskimi igralci-kami in tistimi, ki bi to želeli postati v teniških društvih in centrih ter individualnih trenerskih ekipah.

Temeljne kompetence trenerja tenisa A so delovanje na področju treniranja, tekmovanj, organizacije in vzgoje vrhunskih igralcev (ITN3-1). Na posameznem področju delovanja trener načrtuje, organizira, izvaja in nadzira trening. Trener je sposoben prepoznati probleme z integracijo svoji znanj in izkušenj ter poiskati rešitve na temelju nepopolnih informacij. Trener razvija nove veščine ob uporabi svojih znanj in izkušenj, znanstvenih metod, zamisli, uporabnih rešitev, projektov… ter tako ustvarja nova znanja in procesne rešitve.

Več o pogojih za prijavo TUKAJ.

Hkrati pa bo Teniška zveza Slovenije jeseni razpisala tudi tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti – športno treniranje – tenis – strokovni delavec 1 (trener tenisa C) – najnižji naziv. Tečaj bo potekal v Mariboru, ŽTK Maribor, Popovičeva 8, Maribor.

Program usposabljanja športno treniranje – tenis- 1.stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge tenis, s ciljem doseganja tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

Na posameznem področju delovanja strokovni delavec izvaja in spremlja proces športne vadbe s ciljem doseganja športnih dosežkov ali izboljšanja zdravja in počutja teniških igralcev. Strokovni delavec je sposoben izvajati temeljne učne in trenažne veščine na čim bolj enostaven način, tako da upošteva temeljne tehnične principe, učne metode in postopke, taktične strategije ob uporabi ustreznih učnih pripomočkov, rekvizitov, komunikacijskih in vadbenih oblik. Proces športne vadbe je z vidika obremenitve in vsebin v celoti prilagojen sposobnostim, veščinam, izkušnjam, starosti in ciljem teniških igralcev. Strokovni delavec proces športne vadbe dokumentira na način, da lahko spremlja učinke športne vadbe.

Vse dodatne informacije najdete TUKAJ.