Razpis za organizacijo turnirjev Tenis Slovenije za poletje 2022

Tenis Slovenija objavlja razpis za organizatorje tekmovanj v poletni sezoni 2022.

Tenis Slovenija

V prilogi vam pošiljamo gradivo, ki ga potrebujete za prijavo. Priložen koledar je načrtovani koledar, na katerem pa lahko pride do naknadnih sprememb.

Rok za prijavo na razpis je nedelja 13. 2. 2022

Prijavnice pošljite na e-naslov katarina.obranovic@tenis-slovenija.si.

Organizatorje tekmovanj bo na redni seji izbrala Tekmovalno-registracijska komisija Tenis Slovenije.

Poleg ostalih navedenih pogojev za organizacijo tekmovanj iz pravilnika Teniških tekmovanj TS je pomembo, da ima organizator poravnane vse zaostale obveznosti do nacionalne panožne športne zveze. Organizatorji članskih tekmovanj z nagradnim skladom 2.000€ imajo prednost pri izbiri dodatnih tekmovanj.

Ob prijavi za organizatorja turnirja mora kandidat za vsak turnir posebej izpolniti prijavnico, ki je priloga tega razpisa. TS si pridružuje pravico do manjših naknadnih sprememb koledarja tekmovanj, kar bo izvedeno s predvidenimi organizatorji.

Izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati do NEDELJE 13. 2. 2022.

 

2.1.5  POGOJI (KRITERIJI) ZA ORGANIZACIJO TURNIRJEV   

TRK po potrebi izvede pregled primernosti teniških objektov za izvedbo teniških tekmovanj.

Organizator je na vseh tekmovanjih koledarja TZS dolžan zagotoviti :

 • primeren prostor za vrhovnega sodnika
 • brezhibno kabelsko (zaželen WIFI) internetno povezavo,
 • ločeni garderobi z najmanj enim tušem (zaželeno več tušev) s toplo vodo,
 • ločene sanitarije za oba spola,
 • semaforje za rezultate na teniških igriščih,
 • v času tekmovanja in v okviru možnosti tekmovalcem zagotoviti igrišča za brezplačen trening (glej točko 2.1.15 g tega pravilnika ter Pravilnik o ligaškem tekmovanju).
 • v primeru zimskega tekmovanja zagotoviti v dvorani temperaturo najmanj 13 stopinj celzija,
 • oglasno desko za izpostavitev informacij glede tekmovanja (žreb, urnik, itd.)
 • na vidnem mestu uradno uro,
 • sodniške stole za potrebe sojenja tekem,
 • protokol »Teniške zapovedi«, brez prekinjanja potekajočih dvobojev,
 • lokalnega napeljevalca strun loparja (navesti v fact sheet),
 • na fact sheet navesti najbližjo zdravniško službo in prenočišča;
 • minimalni nagradni sklad za članska tekmovanja, glej točko 2.2.14 Delitev denarnih nagradnih skladov,
 • postavitev ozadja za podelitev pokalov in nagrad za najuspešnejše in pošiljanje fotografij pisarni TZS,
 • svečano podelitev in predajo pokalov ter nagrad za uvrščene od 1. do 4. mesta. Pokale in darilne vrečke za vse udeležence zagotovi TZS, kjer jih organizator pravočasno prevzame,
 • na DP praktične nagrade ali darilni boni v vrednosti 1. mesto 40 €, 2. mesto 30 € in 3.-4. mesto 25 €,
 • podelitev izvesti direktor turnirja, ki se opravi enako za tekmovalce posamezno kakor tudi za dvojice,
 • v sodelovanju s sodniško organizacijo na vseh tekmovanjih primerno sodniško službo.

 

Organizator mora za izvedbo turnirjev pod okriljem TZS imeti zadovoljivo število teniških igrišč:

c1)  Državna zunanja prvenstva

najmanj osem igrišč za tekmovanje (lahko na dveh lokacijah)

c2)  Državna dvoranska prvenstva

najmanj tri igrišča

c3)  OP turnirji, RR, FIN RR

najmanj tri igrišča. Izjemoma ima lahko organizator na voljo zgolj dve igrišči kar pa mora potrditi TRK

Priloge: