Razpis: Tečaj za trenerje tenisa C

Tenis Slovenija bo spomladi razpisala tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti – športno treniranje – tenis – strokovni delavec 1 (trener tenisa C) – najnižji naziv. Cilj programa je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi tenis v vseh njenih pojavnih oblikah.

Tenis Slovenija

LOKACIJA

Tečaj bo potekal v Kranju, TK Triglav Kranj, Partizanska 22, Kranj.

TERMINI

04.03.-06.03.2022 Trener tenisa C – modul 1
18.03.-20.03.2022 Trener tenisa C – modul 2
08.04.-10.04.2022 Trener tenisa C – modul 3
06.05.-08.05.2022 Trener tenisa C – modul 4
21.05.2022 Trener tenisa C – izpit

CENA

Cena tečaja je 750 EUR.

PRIJAVE

Prijavo lahko opravite na https://www.aftennis.si/prijava. Rok za prijavo je 28. 2. 2022.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Program usposabljanja športno treniranje – tenis – 1. stopnja omogoča posamezniku pridobitev kompetenc oz. znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje ter spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge tenis s ciljem doseganja tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, zabave.

Na posameznem področju delovanja strokovni delavec izvaja in spremlja proces športne vadbe s ciljem doseganja športnih dosežkov ali izboljšanja zdravja in počutja teniških igralcev. Strokovni delavec je sposoben izvajati temeljne učne in trenažne veščine na čim bolj enostaven način, tako da upošteva temeljne tehnične principe, učne metode in postopke, taktične strategije ob uporabi ustreznih učnih pripomočkov, rekvizitov, komunikacijskih in vadbenih oblik.

Proces športne vadbe je z vidika obremenitve in vsebin v celoti prilagojen                    sposobnostim, veščinam, izkušnjam, starostim in ciljem teniških igralcev. Strokovni delavec proces športne vadbe dokumentira na način, da lahko spremlja učinke športne vadbe.

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V USPOSABLJANJE

Pogoji za vključitev v program 1. stopnje so:

  • starost najmanj 18 let,
  • najmanj pridobljena srednja poklicna

 

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Kandidati bodo opravili izpit. Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80 % prisotnost na obveznih in vsaj 80 % prisotnost na posebnih vsebinah.

Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne obveznosti:

  1. Praktični izpit, ki je sestavljen iz:
  2. teniškega treninga,
  3. demonstracije udarcev.
  4. Izpolnjeni delovni zvezki.
  5. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti.
  6. Teoretični izpit iz obveznih in posebnih vsebin.

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku, ima možnost še dvakratnega   preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana.  Izpit se vrednoti z ”je opravil” ali ”ni opravil”.

Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – TENIS. Vse info v DOKUMENTU.