Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov od 1. 2. 2022

Pozdravljeni, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo danes prejeli ažuriran pregled in razlago veljavnih ukrepov od 1. februarja 2022 dalje.

Tenis Slovenija

Omejitve in dopolnitve so bile objavljene v Uradnem listu RŠ št. 13/22 dne 31. januarja 2022.

Nekaj pomembnejših sprememb, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:

  • Pozitivni test HAG po novem priznan, kot dokaz o prebolevnosti covid-19.

Odlok po novem določa, da je tudi pozitivni test HAG, ki je opravljen od 1. 2. 2022 dalje, ustrezno dokazilo za priznavanje prebolevnosti bolezni COVID-19. Test HAG mora biti opravljen pri pooblaščenih izvajalcih presejalnega testiranja.

  • Dopolnjen nabor ustreznih zaščitnih obraznih mask.
    Odlok razširja in natančneje določa tudi tip zaščitnih mask na podlagi priporočila Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje z dne 24. 1. 2022. Od 1. 2. 2022 so tako primerne oziroma priznane zaščitne maske: kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 in maske tipa FFP3.
  • Veljavnost COVID-19 potrdila o cepljenju omejena na 270 dni.

S 1. 2. 2022 začne veljati omejitev veljavnosti potrdila o cepljenju zoper COVID-19 za osebe, ki so starejši do 18 let, na 270 dni. Veljavnost potrdil o cepljenju za osebe mlajše od 18 ostaja brez časovne omejitve. Osebam cepljenim s poživitvenim odmerkom, pa potrdilo o cepljenju velja neomejeno.

  • Spremenjene smernice trajanja izolacije za bolnike s COVID-19.

Od 24. 1. 2022 dalje se trajanje izolacije (za osebe s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2) krajša iz 10 na 7 dni. Izolacija se po 7 dneh lahko zaključi, če sta izpolnjena dva pogoja: da je oseba zadnjih 24 ur brez vročine in je minilo 24 ur od izboljšanja simptomov in znakov bolezni (v primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija ustrezno podaljša) in, da je oseba 7. dan opravi hitri antigenski (HAG) test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti negativen. V primeru, da je test HAG po 7. dneh pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine brez opravljenega HAG testa.

  • Prisotnost gledalcev na športnih prireditvah je še naprej dovoljena zgolj v primeru, da športna prireditev poteka v oz. na športnem objektu, ki razpolaga s fiksnimi sedišči pri čemer mora biti med gledalci eno sedišče prosto.

Podrobnejši pregled omejitev na področju izvajanja športnih programov najdete na spletnih straneh Vlade RS na tej povezavi.

Za morebitna dodatna vprašanja vam ostajamo na voljo. KLIK za uradni dokument.

Vir: Tenis Sovenija