Razpis Gibaj, mladina! 2022 I opomnik

Tenis Slovenija objavlja javni razpis za dodelitev finančne podpore (subvencije) za izvajanje trenažnih procesov mladih teniških igralk in igralcev iz nespodbudnih družinskih okolij v letu 2022. Subvencija se dodeljuje obetavnim mladim teniškim igralkam in igralcem do 18 let v enkratnem znesku v višini 200 oz. 400 evrov.

Gibaj, mladina!

 

Pogoji za dodelitev subvencije

  • upravičenost do prejemanja otroškega dodatka,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • priporočilo teniškega kluba,
  • da je teniški klub, v katerega je včlanjen/a, član Tenis Slovenije.

 

Starši oddajo vlogo v matičnem teniškem klubu

Zakoniti zastopniki teniških igralk in igralcev, ki ustrezajo zapisanim pogojem lahko vlogo za dodelitev subvencije oddajo na obrazcu skupaj s potrebnimi dokazili pri matičnem teniškem klubu.

Teniški klubi posredujejo prejete vloge na elektronski naslov Tenis Slovenije

Teniški klubi vse prejete vloge posredujejo po elektronski pošti s pripisom ”GIBAJ, MLADINA! 2022” na: info@tenis-slovenija.si najkasneje do 1. junija 2022, do 24.00 ure.

Besedilo razpisa TUKAJ

Prijavni obrazec TUKAJ

Obrazec za podano priporočilo matičnega kluba TUKAJ