Obvezno protidopinško e-izobraževanje ADEL

Skladno s pozivom SLOADO in Olimpijskega komiteja Slovenije bo protidopinško e-izobraževanje ADEL od 1. 1. 2022 pogoj za pridobitev tekmovalne licence (točka 2.2.9 kriterijev OKS-ZŠZ za registracijo športnikov) za vse športnike od vključno 14. leta dalje. Dostop do spletne platforme ADEL je preko spletne strani SLOADO https://www.sloado.si/kategorija/za-sportnike-adel , kjer so na voljo tudi vsa podrobna navodila in direktne povezave do tečajev.

Tenis Slovenija

Prosimo, da vsi tekmovalci, ki ste dopolnili 14 let oz. ste starješi, opravite obvezno protidopinško on-line izobraževanje ADEL.

OKS-ov sistem, tekmovalcev brez OPRAVLJENEGA ADEL CERTIFIKATA žal ne bo prepoznal in s tem ne bodo uvoženi v evidenco registriranih športnikov OKS. V kolikor tekmovalci webinarja ne bodo izpolnili, nacionalna panožna športna zveza ne bo odgovorna za neupoštevane uvoze tekmovalcev pri OKS. Dejstvo je, da čim večje število registriranih športnikov koristi predvsem klubom na lokalni ravni (razpisi, vrednotenje, prepoznavnost), kakor tudi TS pri natečajih na državni ravni.

V kolikor imate kakršnakoli dodatna vprašanja se laho obrnete na dr. Nina Makuc.

Tel.: +386/51-378-681

nina.makuc@sloado.si