Navodila NIJZ glede obveznega ravnanja v primeru zaznave okužbe v športnem okolju

Spoštovani, v priponki vam pošiljamo navodila NIJZ glede obveznega ravnanja v primeru zaznave okužbe v športnem okolju, ki smo jih prejeli s stani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Tenis Slovenija

Prosimo vas, da opisana navodila upoštevate dosledno, saj bomo le z odgovornim ravnanjem prispevali k hitrejšemu izboljšanju epidemioloških razmer in omogočili nemoteno izvajanje našega športa.

Nekaj pomembnejših točk ravnanja:

  • V primeru okužene osebe, ki je vključena v športno dejavnost:
  • Ob potrditvi okužbe je pomembno, da se okužena oseba izolira na domu. To pomeni, da okužena oseba ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami znotraj gospodinjstva in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.
  • Okužena oseba naj takoj po potrditvi okužbe o tem obvesti pooblaščeno osebo v športni organizaciji, v kateri se udeležuje športne dejavnosti.
  • Okužena oseba mora skladno s priporočili NIJZ takoj po ugotovljeni okužbi obvestiti vse osebe, s katerimi je bila v stiku o tem, da so bili v stik z okuženo osebo. Obvestiti je potrebno osebe, s katerimi je bila okužena oseba v stiku v obdobju dva dni pred pojavom simptomov ter v času po pojavu simptomov in znakov bolezni (če simptomov ni pa v obdobju dva dni pred odvzemom vzorca, s katerim je bila okužba potrjena).

 

  • V primeru stika z osebo s potrjeno okužbo:
  • Za visoko rizične stike velja, da se mora oseba odpraviti v karanteno na domu, se ne sme prosto gibati zunaj domačega okolja kar pomeni, da se ne sme udeleževati športne dejavnosti, četudi bi se prostovoljno samotestirala ali testirala na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in bi bil test negativen. V karanteno ni potrebno osebam, ki izpolnjujejo izjeme, navedene v dokumentu.
  • Za nerizične stike velja, da se obdobju 14 dni od stika z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 izogibajo vsem ne[1]nujnim stikom z drugimi ljudmi.

 

Ravnanje športne organizacije v primeru potrditve okužbe:

Ob vsakem potrjenem primeru okužbe naj pooblaščena oseba organizacije preveri tesne stike okužene osebe z osebami znotraj organizacije, oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejme vrsto stika na podlagi navedenih kriterijev za visoko rizični tesni kontakt. Pooblaščena oseba organizacije naj obvesti vse osebe, s katerimi je bila okužena oseba v stiku (tako v visoko rizičnem, kot ne rizičnem stiku) ter jih napoti k ustreznemu ravnanju v skladu s priponko.

Za dodatna vprašanja vam ostajamo na voljo.

Vir: Tenis Slovenija, STA