Zavod za varstvo kulturne dediščine je zavrnil prošnjo za soglasje o postavitvi začasnega teniškega igrišča v parku Zvezda, je poročal časnik Dnevnik, nova lokacija turnirja tudi še ni znana. Dnevnik tudi navaja, da so začasni gradnji v parku nasprotovali tudi številni arhitekti in urbanisti.

V Ljubljani bo od 11. do 17. septembra potekal tretji teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, z osrednjim igriščem v parku Zvezda, so še pred kratkim napovedali pri Teniški zvezi Slovenije. Iz zveze so še v ponedeljek trdili, da bodo osrednje igrišče v parku Zvezda, poimenovano po teniški legendi Mimi Jaušovec, začeli postavljati 4. septembra, končano pa naj bi bilo 6. septembra.

“Po mnenju delovne skupine zavoda za varstvo kulturne dediščine je na Kongresnem trgu sprejemljivo prirejati že uveljavljene dogodke in se izogibati vsebinam, ki niso skladne s kulturnim pomenom spomenika. Tenis po njihovem mnenju ne sodi med take prireditve,” so odločitev, ki je bila sprejeta v torek, pojasnili na zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS), je poročal Dnevnik.

“Z organizatorji sodelujemo pri iskanju ustreznejše lokacije, seveda z upoštevanjem časovnih omejitev, ki so posledica pozne oddaje vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja,” so še dodali.

Ker je Kongresni trg spomenik državnega pomena, bi tudi začasno gradnjo moral odobriti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Za spomenike, ki so delo arhitekta Jožeta Plečnika, velja poseben varnostni režim.

V skladu z režimom velja prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih objektov na območju spomenika, vključno z nadzemno infrastrukturo in nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda – ohranjanje vedut na spomenik in s spomenika na okolico. Tak režim velja tudi za Trg republike in Plečnikov stadion, zato ni pričakovati, da bi to lahko bili novi izbrani lokaciji, še dodajajo.

Na postavitev začasnega igrišča so se ostro odzvali tudi v Društvu arhitektov Ljubljana, kjer so prepričani, da bi bilo zaradi dogodka, ki bi si ga lahko ogledalo 1000 oseb, 280.000 Ljubljančanov prisiljenih prilagoditi svoje vsakdanje poti, saj bi bil prehod skozi park Zvezda onemogočen. Prepričani so, da je dogodek, ki je bil prikazan kot dobrodošla promocija športa, zgolj izrazito komercialna raba javnega prostora, ki je namenjen le izbranemu segmentu družbe, še navaja Dnevnik.

Kongresni trg je skupaj s parkom Zvezda vpisan na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Unescove smernice upravljanja kulturne dediščine svetovnega pomena sledijo zelo strogim kriterijem, ki določajo, kakšni posegi in vsebine na območja sodijo in pod kakšnimi pogoji. Skrajna posledica kršenja pravil ravnanja s svetovno kulturno dediščino je namreč izbris z Unescovega seznama.